cover

Fastholdelse af medarbejdere - tips og tricks

Fastholdelse af medarbejdere er blevet et fast punkt på agendaen. Vi befinder os i en virkelighed, hvor der er stor medarbejderomsætning, og de yngre generationer hopper på tværs af jobs. 25 års-jubilæums bliver færre og færre, og derfor er det afgørende at arbejde med fastholdelse af medarbejdere.

I dette blogindlæg har vi skrevet 5 tips til fastholdelse af medarbejdere. God læsning!

1. Prioritér altid medarbejdernes trivsel og velvære. 

Det første tip handler om at priorite medarbejdernes trivsel og velvære. Dette kan hjælpe HR med at skabe en positiv og engagerende arbejdsatmosfære, som kan bidrage til øget produktivitet og mindsket fravær. Der er flere måder, hvorpå HR kan fremme medarbejdernes trivsel, f.eks. ved at tilbyde goder, sundhedsfremmende aktiviteter, fødselsdagsfejringer, og andre typer af sociale arrangementer. Det kan også være nyttigt at have et åbent øre for medarbejdernes bekymringer og udfordringer, og at tilbyde hjælp og støtte, hvis det er nødvendigt.

2. Vær lydhør og imødekommende overfor medarbejdernes feedback og bekymringer.

Andet tip handler om at være lydhør og imødekommende overfor medarbejdernes feedback og bekymringer. Dette viser, at HR tager medarbejdernes meninger alvorligt, og at deres stemme tæller. Det kan hjælpe med at skabe en mere positiv og åben arbejdsatmosfære, hvor medarbejderne føler, at deres bidrag bliver værdsat og efterspurgt. Det er vigtigt at lytte til medarbejdernes feedback, både de positive og de negative kommentarer, og at reagere på dem på en professionel og respektfuld måde. Det kan også være nyttigt at have et system eller en procedure på plads, som gør det nemt for medarbejderne at give feedback, f.eks. gennem online spørgeskemaer eller anonymiserede brevkasser.

3. Fokuser på løbende læring og udvikling.

Det tredje tip handler om at fokusere på løbende læring og udvikling. Dette kan bidrage til at holde medarbejderne engagerede og motiverede, samt forberede dem på fremtidige udfordringer og muligheder. HR kan fremme læring og udvikling på flere måder, f.eks. ved at tilbyde træning og kurser, som kan hjælpe medarbejderne med at udvikle nye færdigheder og kompetencer. Det kan også være nyttigt at opmuntre medarbejderne til at tage ansvar for deres egen udvikling, f.eks. ved at give dem mulighed for at vælge de træninger og kurser, som de mener, vil være mest brugbare for dem. Endelig kan HR bidrage til læring og udvikling ved at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler, at de kan lære fra hinanden og dele deres viden og erfaringer med hinanden.

4. Vær fair og giv lige muligheder for alle medarbejdere. 

Det fjerde tip handler om at være fair og give lige muligheder for alle medarbejdere. Dette kan bidrage til at skabe en følelse af lighed og retfærdighed, som kan styrke medarbejdernes loyalitet og tilfredshed. HR kan sikre, at der er lige muligheder for alle medarbejdere, f.eks. ved at sørge for, at løn og ansættelsesvilkår er fair og ligelige for alle medarbejdere, uanset køn, alder, etnisk baggrund, osv. Det kan også være nyttigt at have en politik for ligestilling og fravær af diskrimination, som alle medarbejdere skal følge, og som HR skal overvåge og håndhæve. Endelig kan HR bidrage til en følelse af lighed ved at sikre, at alle medarbejdere har lige muligheder for udvikling og fremgang i organisationen, uanset deres baggrund og erfaring.

5. Vær transparent og åben i kommunikationen med medarbejderne.

Det femte tip handler om at være transparent og åben i kommunikationen med medarbejderne. Dette kan bidrage til at bygge tillid og forståelse, og kan også hjælpe med at undgå misforståelser og konflikter. HR kan sikre en transparent og åben kommunikation ved at sørge for, at alle medarbejdere har adgang til de oplysninger, de har brug for, og at de bliver informeret om de beslutninger og ændringer, der kan påvirke dem. Det kan også være nyttigt at have en struktureret og formel kommunikationsproces, f.eks. gennem møder, nyhedsbreve, og intranet, som sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for at få deres spørgsmål besvaret og deres bekymringer hørt. Dette er især vigtigt at imødekomme allerede fra ansættelsesstart, og her kan en god onboarding være behjælpelig. Endelig kan HR bidrage til en åben kommunikation ved at opmuntre til åben og ærlig dialog med medarbejderne, og ved at være en god lytter og rådgiver for medarbejderne, når de har brug for det.

Onboarding er nemt med Elvium

Med Elviums onboarding modul kan du sørge for, at dine kommende ansatte får en fantastisk start på arbejdspladsen. Medarbejder fastholdelsen starter allerede i ansættelsesprocessen. Du kan også læse mere om bl.a. Employer Branding, som er et godt redskab, når du både skal tiltrække nyt talent, men også fastholde dine medarbejdere.

Du kan også læse mere om vores rekrutteringssystem.

Få seneste tendenser og topnyheder fra HR 🚀

OBS! gmail, outlook og hotmail modtages ikke