DISC analyse med Elvium

Med Elvium kan du få en fuldt integreret løsning, hvor du inviterer dine ansøgere til en DISC analyse direkte gennem rekrutteringssystemet.

Elvium DISC løsning leveres i samarbejde med vores leverandør ANTES DISC.

DISC Elvium

En samlet løsning

Med Elvium får du en fuld integreret løsning, hvor du kan invitere dine ansøgere til en DISC analyse direkte via rekrutteringssystemet. Resultaterne fra DISC analysen kommer også direkte ind og ligger på kandidatprofilen.

En DISC analyse giver dig indblik i:

  • hvilken adfærd, du kan regne med hos personen, samt hvilke tanker og følelser personen har
  • hvilke områder, en person vil fokusere på og prioritere først
  • hvilke områder, en person vil finde interessant

 

Minimér antallet af fejlrekrutteringer

Med DISC som analyseværktøj vil du opleve, at I får minimeret antallet af fejlrekrutteringer, hvilket sparer dig for mange ressourcer. Analysen kan endvidere hjælpe dig til effektive teamsammensætninger, hvor medarbejderne supplerer hinanden for at opnå et bedst muligt teamarbejde.

Vi tilbyder dig DISC analysen til en fordelagtig pris, da vi har mulighed for at købe tests ind i store mængder til den enkelte virksomhed.

Fordele ved DISC integrationen:

Professionelt analyseværktøj

ANTES DISC er en opdateret og valideret personprofil, som viser den naturlige såvel som den arbejdsmæssige adfærd.

ANTES DISC er valideret med en dansk normgruppe og bygger på et letforståeligt sprog. De fire enkelte adfærdsmæssige tendenser har følgende validering:

D: 0.89 / I: 0.87 / S: 0.87 / C: 0.87

Det betyder, at du har de bedste betingelser for at opnå et resultat, der reflekterer danske normer og arbejdskultur.

Hvad er DISC? 🤔

DISC analysen er en personlighedstest, der er baseret på fire forskellige personlighedstype: D (dominerende/direkte), I (inspirerende/impulsiv), S (stabil/rolig) og C (analytisk/systematisk). Testen måler en persons måde at tænke, føle og opføre sig på, og kan være nyttigt for både individuelle og organisatoriske formål. DISC analysen er et af verdens mest populære redskaber til at lave personprofiler. DISC-profiler bygger på et simpelt system, som både måler bevidst og ubevidst adfærd hos kandidaten. 

Hvorfor er DISC vigtigt?

DISC profilen er bygget op omkring DISC modellen, som er en psykometrisk model, der beskriver fire grundlæggende adfærdsmønstre. Hvert adfærdsmønster i DISC modellen er repræsenteret ved en farve: Dominans (rød), Indflydelse (gul), Stabilitet (grøn) og Omhyggelighed (blå).

Denne farvekodning bruges til at gøre det nemmere at forstå og huske de forskellige adfærdsmønstre i DISC modellen. Det kan også hjælpe med at visualisere og sammenligne forskellige DISC profiler, da farverne giver et visuelt billede af, hvor en person scorer højt eller lavt på de forskellige adfærdsmønstre.

Farverne er også blevet en del af den populære terminologi i DISC, hvor man taler om “røde” personer, der har en høj dominansprofil, eller “grønne” personer, der har en høj stabilitetsprofil. Dette gør det nemmere at identificere og tale om de forskellige adfærdsmønstre og kan hjælpe med at skabe en fælles forståelse og sprogbrug omkring DISC modellen og profilerne.

DISC

Hvorfor arbejde med DISC?

DISC-analysen kan give værdifuld indsigt i en persons personlighed og adfærdsmønstre, som kan bruges til at styrke trivsel og samarbejde på arbejdspladsen. Ved at forstå ens egen og andres DISC-profil kan man bedre tilpasse sin kommunikation og samarbejdsstil til andre, hvilket kan forbedre arbejdsrelationer og mindske konflikter.

DISC-analysen kan også hjælpe med at identificere styrker og udfordringer i en persons adfærdsmønstre og personlighedstræk. Ved at bruge denne indsigt kan man arbejde målrettet på at udvikle og styrke ens stærke sider, samtidig med at man arbejder på at overvinde eventuelle udfordringer. Dette kan føre til øget trivsel og tilfredshed på arbejdspladsen, og det kan også øge ens effektivitet og produktivitet i arbejdet.

Kort sagt, DISC-analysen kan give en dybere indsigt i ens personlighed og adfærdsmønstre, som kan bruges til at skabe et mere harmonisk og effektivt arbejdsmiljø.

Udvidelsesmoduler

Digital håndtering af kontrakt

Automatisk kontraktgenerering med indhentning af kandidatens personoplysninger og digital signatur.

Onboarding

HR, ledelsen og den enkelte afdeling får det fulde overblik over, hvilke aktiviteter der skal gennemføres for, at en ny medarbejder får en god start.

Videorekruttering

Få et bedre førstehåndsindtryk, når du anmoder om video i ansøgningsprocessen. Her kan kandidaterne uploade en video af dem selv, som kan effektivisere din rekruttering.

Rekrutteringsvirksomheder

Vi tilbyder mange ‘recruiter features’ til rekrutteringsvirksomheder, der rekrutterer til deres kunder. Bl.a. kan eksterne kunder få adgang til udvalgte kandidater, sikkert og professionelt.

Karrieresite / Employer Branding

Få opsat en karriereside med Elvium. Karrieresiden, som du selv kan bygge i vores rekrutteringssystem, kræver ingen IT-ressourcer og åbner muligheden for, at du kan udvikle jeres eget Employer Branding-univers.

Har du spørgsmål til DISC analyse?

DISC er et af de mest udbredte og velrenommerede personprofilværktøjer i verden, som med succes anvendes af organisationer i alle størrelser til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

En DISC-profil er en personlig adfærdsprofil, der er udviklet ved hjælp af DISC-værktøjet, som er baseret på DISC-teorien. DISC står for Dominance, Influence, Steadiness og Conscientiousness, og disse fire faktorer beskriver en persons adfærdsmønstre og kommunikationsstil.

En DISC-profil kan bruges til at opnå en dybere forståelse af en persons adfærdsmønstre, styrker, svagheder, motivationsfaktorer og kommunikationsstil. Det er baseret på en række spørgsmål, som besvares af personen, og resultaterne bruges til at generere en rapport, der beskriver personens primære adfærdsstil og deres tendenser til at interagere med andre.
DISC-profilen kan anvendes i mange sammenhænge, herunder til personlig udvikling, coaching, rekruttering, teambuilding, konfliktløsning og ledelse.

D i DISC-analysen står for Dominance (på dansk: Dominans). Dominance beskriver en persons tendens til at være beslutsom, resultatorienteret, uafhængig og direkte i deres kommunikation. Personer, der scorer højt på Dominance, kan typisk lide at tage kontrol og lede andre, og de kan være meget målrettede og selvsikre i deres tilgang til opgaver og udfordringer. På den anden side kan de nogle gange blive opfattet som for aggressive eller overvældende af andre, hvis de ikke er opmærksomme på deres kommunikationsstil og adfærd i sociale situationer.

I i DISC-analysen står for Influence (på dansk: Indflydelse). Influence beskriver en persons tendens til at være udadvendt, optimistisk, udtryksfuld og socialt fokuseret i deres kommunikation. Personer, der scorer højt på Influence, kan typisk lide at engagere sig med andre og er gode til at overbevise og inspirere andre til at støtte deres ideer og initiativer. De er typisk også meget gode til at netværke og etablere nye relationer. På den anden side kan de nogle gange blive opfattet som for overfladiske eller impulsiv i deres beslutninger, hvis de ikke er opmærksomme på at tage hensyn til alle aspekter af en situation.

S i DISC-analysen står for Steadiness (på dansk: Stabilitet). Steadiness beskriver en persons tendens til at være tålmodig, samarbejdsvillig, stabil og loyal i deres kommunikation. Personer, der scorer højt på Steadiness, kan typisk lide at skabe stabilitet og harmoni i deres omgivelser, og de er gode til at opbygge langvarige relationer og samarbejde med andre. De har også en god evne til at lytte og forstå andres synspunkter og behov. På den anden side kan de nogle gange blive opfattet som for forsigtige eller passive i deres beslutninger, hvis de ikke er opmærksomme på at tage initiativ og handle, når det er nødvendigt.

C i DISC-analysen står for Conscientiousness (på dansk: Omhyggelighed). Conscientiousness beskriver en persons tendens til at være analytisk, detaljeorienteret, omhyggelig og kritisk i deres kommunikation. Personer, der scorer højt på Conscientiousness, kan typisk lide at have kontrol over deres omgivelser og opgaver, og de er gode til at planlægge og organisere deres arbejde på en struktureret måde. De er også meget præcise og nøjagtige i deres arbejde, og de kan lide at følge regler og procedurer nøje. På den anden side kan de nogle gange blive opfattet som for perfektionistiske eller tøvende i deres beslutninger, hvis de ikke er opmærksomme på at balancere deres analyse med handling og fleksibilitet.

Få seneste tendenser og topnyheder fra HR 🚀

OBS! gmail, outlook og hotmail modtages ikke