Online demo

Få indblik i Elvium på kun 30 min. og lad os udforske det mest intuitive rekrutteringssystem på markedet. Vi ses online.

Onboarding

Benyt Elviums modul til onboarding, så du får et struktureret overblik over alle de nødvendige aktiviteter for at sikre, at nye medarbejdere får en god start i virksomheden.
bubbel - rekrutteringssystem

Struktureret onboarding

Med Elvium får du en effektiv onboardingproces gennem struktur. HR, ledelsen og den enkelte afdeling får det fulde overblik over, hvilke aktiviteter der skal gennemføres for, at en ny medarbejder får en god start i organisationen. Ligeledes får relevante personer for disse aktiviteter notifikationer gennem systemet.

Onboarding af nye medarbejdere

Onboarding af nye medarbejdere er en vigtig proces, der sikrer en glidende integration af nye medarbejdere i en virksomhed. Det er en proces, der starter fra det øjeblik en ny medarbejder takker ja til jobtilbuddet og fortsætter gennem deres første måneder i virksomheden. Onboarding er vigtigt, da det hjælper nye medarbejdere med at føle sig velkomne, engagerede og kompetente i deres nye job. Bliv mere effektiv i din onboarding process med et rekrutteringssystem fra Elvium.

Skræddersy din onboarding

Du kan oprette skræddersyede tjeklister, som sikrer, at nye medarbejdere bliver sat ind i arbejdsgange, rutiner og værdier – og dermed føler sig tryg på deres nye arbejdsplads.

En god onboarding er vigtig fordi, at det giver medarbejderen en følelse af at føle sig godt taget imod og sat ind i virksomheden. Jo hurtigere en medarbejder føler sig parat til at agere fagligt og socialt i virksomheden, desto hurtigere vil denne performe og bidrage til bundlinjen.

Det styrker både din Employer Branding og samtidig minimeres risikoen for, at medarbejderen forlader stillingen inden for det første år.

Hvad er onboarding?

Onboarding er processen med at integrere nye medarbejdere i en virksomhed. Det inkluderer alt fra introduktion til virksomhedens kultur og værdier til træning i deres nye rolle og ansvar. Det er en vigtig del af rekrutteringsprocessen, da det sikrer, at nye medarbejdere føler sig velkomne og kompetente i deres nye job. Onboarding er vigtigt, fordi det kan hjælpe nye medarbejdere med at føle sig velkomne og integreret i virksomheden, hvilket kan øge deres motivation og engagement. Det kan også hjælpe med at forbedre medarbejdernes produktivitet ved at give dem de værktøjer, de skal bruge for at blive en succes i deres nye rolle.

Hvordan får man en effektiv onboarding?

Med Elviums brugervenlige og fleksible online rekruttering- og onboardingsystem, får ledelsen, HR og den pågældende afdeling et komplet overblik over onboarding processen med de nødvendige aktiviteter for at sikre, at den nye medarbejder får en god start.

Et cloud-baseret online system

Elvium er et cloud-baseret online system til rekruttering og onboarding af nye medarbejdere. Systemet er udstyret med forskellige funktioner, der giver HR-afdelingen og ledelsen et bedre overblik over processerne. Du får muligheden for at tilføje checklister, som sikrer en systematisk og struktureret onboarding af nye medarbejdere. Med Elvium er det muligt at lave lister til afdelingerne og på de specifikke jobfunktioner.

Hvorfor onboarding?

Når 1 ud af 4 forlader deres stilling inden for det første år skyldes det bl.a. en mislykket onboardingproces. De nye medarbejdere føler sig ikke godt nok introduceret til arbejdsgangene, rutiner og værdier, og de mister der hurtigt deres selvtillid og motivation. En god onboarding bidrager til bundlinjen og skaber værdi for din virksomhed – både nu og i fremtiden.

5 fordele ved onboarding

  1. Øget motivation og engagement: En god onboarding process kan hjælpe nye medarbejdere med at føle sig velkomne og engagerede i deres nye job, hvilket kan øge deres motivation og engagement i deres arbejde.
  2. Hurtigere tilpasning: En god onboarding process kan hjælpe nye medarbejdere med at tilpasse sig hurtigere til deres nye rolle og arbejdsplads, hvilket kan spare tid og øge effektiviteten.
  3. Mindre turnover: En god onboarding process kan reducere turnover ved at hjælpe nye medarbejdere med at føle sig velkomne og engagerede i deres nye job, hvilket kan øge deres tilfredshed og reducere risikoen for, at de forlader virksomheden.
  4. Øget produktivitet: En god onboarding process kan øge nye medarbejderes produktivitet ved at sikre, at de har de nødvendige værktøjer og kompetencer til at udføre deres arbejde effektivt.
  5. Bedre kulturel integration: En god onboarding process kan hjælpe nye medarbejdere med at integrere sig i virksomhedens kultur og værdier, hvilket kan øge deres tilfredshed og engagement i deres nye job.

Udvidelses­moduler

DISC analyse
Med Elvium kan du få en fuldt integreret løsning, hvor du kan invitere dine ansøgere til en DISC analyse direkte fra rekrutteringssystemet.
Digital håndtering af kontrakter
Gør ansættelsesprocessen lettere og mere sikker ved at benytte kontraktmodulet, der indhenter kandidatens personoplysninger, generer kontrakten og underskrives med digital signatur.
Onboarding
Få overblik over jeres processer, når I skal onboarde nye medarbejdere, så både medarbejdere og de involverede parter kan følge med. Modulet kan tilpasses jeres ønsker og behov.
Videorekruttering
En video af kandidaterne i ansøgningsprocessen kan gøre din rekrutteringsproces nemmere, når du kan se kandidaten frem for kun at læse deres CV og ansøgning.
'Recruiter'
Med Elvium er der mange mange funktioner, der er tilpasset rekrutteringsbureauer – også med muligheden for at invitere eksterne kunder til at deltage i screeningsprocessen.