DISC analyse

Med Elvium kan du få en fuldt integreret løsning, hvor du inviterer dine ansøgere til en DISC analyse direkte gennem rekrutteringssystemet.
Elvium DISC løsning leveres i samarbejde med vores leverandør ANTES DISC.

En samlet løsning

Med Elvium får du en fuld integreret løsning, hvor du kan invitere dine ansøgere til en DISC analyse direkte via rekrutteringssystemet. Resultaterne fra DISC analysen kommer også direkte ind og ligger på kandidatprofilen.

En DISC analyse giver dig indblik i:

  • hvilken adfærd, du kan regne med hos personen, samt hvilke tanker og følelser personen har
  • hvilke områder, en person vil fokusere på og prioritere først
  • hvilke områder, en person vil finde interessant

 

Minimér antallet af fejlrekrutteringer

Med DISC som analyseværktøj vil du opleve, at I får minimeret antallet af fejlrekrutteringer, hvilket sparer dig for mange ressourcer. Analysen kan endvidere hjælpe dig til effektive teamsammensætninger, hvor medarbejderne supplerer hinanden for at opnå et bedst muligt teamarbejde.

Vi tilbyder dig DISC analysen til en fordelagtig pris, da vi har mulighed for at købe tests ind i store mængder til den enkelte virksomhed.

Fordele ved DISC integrationen:

Professionelt analyseværktøj

ANTES DISC er en opdateret og valideret personprofil, som viser den naturlige såvel som den arbejdsmæssige adfærd.

ANTES DISC er valideret med en dansk normgruppe og bygger på et letforståeligt sprog. De fire enkelte adfærdsmæssige tendenser har følgende validering:

D: 0.89 / I: 0.87 / S: 0.87 / C: 0.87

Det betyder, at du har de bedste betingelser for at opnå et resultat, der reflekterer danske normer og arbejdskultur.

Udvidelses­moduler

DISC analyse
Med Elvium kan du få en fuldt integreret løsning, hvor du kan invitere dine ansøgere til en DISC analyse direkte fra rekrutteringssystemet.
Digital håndtering af kontrakter
Gør ansættelsesprocessen lettere og mere sikker ved at benytte kontraktmodulet, der indhenter kandidatens personoplysninger, generer kontrakten og underskrives med digital signatur.
Onboarding
Få overblik over jeres processer, når I skal onboarde nye medarbejdere, så både medarbejdere og de involverede parter kan følge med. Modulet kan tilpasses jeres ønsker og behov.
Videorekruttering
En video af kandidaterne i ansøgningsprocessen kan gøre din rekrutteringsproces nemmere, når du kan se kandidaten frem for kun at læse deres CV og ansøgning.
'Recruiter'
Med Elvium er der mange mange funktioner, der er tilpasset rekrutteringsbureauer – også med muligheden for at invitere eksterne kunder til at deltage i screeningsprocessen.