cover

Ændret adfærd ved virtuelt arbejde

Corona har bragt nogle bevægende ændringer til vores hverdag og arbejdsliv. Nogle af disse ændringer kan dog stadig være positive, da de adresserer spørgsmål som mental, følelsesmæssig og fysisk velværd. Det forventes, at flere ansatte fortsat delvist vil arbejde hjemmefra efter genåbningen. Forhåbentlig vil virksomheder fortsætte med at udvide deres medarbejderes kompetencer, bonusser og fordele efter krisen, under virtuelle omstændigheder.

Når dette ustrukturerede virtuelle arbejde bliver mere og mere udbredt, bliver det vigtigere at bestemme, hvilke faktorer der er nødvendige for at rekrutterer medarbejdere, så de kan få succes i et virtuelt arbejdsmiljø og hvordan man kan forberede dem til at arbejde virtuelt.

Adfærdsmæssige færdigheder: Hvordan succes ser ud for den enkelte virtuelle medarbejder. 

De fire vigtigste adfærdsevner, der indikerer til en vellykket rekruttering for virtuelt arbejde og i sidste ende fører til resultater, herunder effektivitet og tilfredshed:

  • Udvikling af tillid
  • Koordinering af information
  • Brug af medier
  • Etablering af adfærdsretningslinjer

Disse færdigheder skal skelnes, da de kan være indbyrdes forbundet.

Elvium stock

Udvikling af tillid. I en succesfuld rekruttering opnås der tillid, dette er også en vigtig faktor for den virtuelle medarbejder. En vellykket rekruttering skaber et stærkt samarbejde, som bygges af individuelle medarbejdere der forsøger at skabe relationel tillid fra andre gennem aktiv deltagelse og rettidige svar, dybdegående feedback, åben kommunikation, leverer aftalte resultater og samarbejdsadfærd. Ansigt til ansigt møder er en vigtig investering i tillidsopbygningen under rekrutteringsforløbet. Dette kan være kritisk når man skal skabe virtuelle relationer, der vil vare i en længere periode. Derfor er det endnu vigtigere at rekrutterings- og onboarding forløbet bliver succesfuldt.

Koordinering af oplysninger. Med den rigtige rekrutteringsstrategi kan succesfuldt fjernarbejde danne nye rammer for koordinering og information for at sikre gensidig viden blandt medarbejderne, som de interagerer med. Det kan være svært, for specielt nye medarbejdere, at sikre den samme information kommer rigtigt ud. Vellykket rekruttering sikre at teamet opnår den samme information (som at sikre, at information fordeles jævnt og at tekniske problemer ikke kommer i vejen) og tolker dem på samme måde.

Brug af medier. E-mail alene er utilstrækkelig. Der er andre omstændigheder, hvor hurtigt samarbejde er vigtigere end visuel detalje. Til disse situationer er onboarding vigtigt faktor, da det skal kunne introducere arbejdsgangene til brug af platforme, som Slack, Zoom, Microsoft Teams osv. Fjernarbejde drager fordel af at have adgang til udvidet teknologi, såsom videokonferencer, der giver deltagerne mange af de visuelle signaler de ville have, hvis de var ansigt til ansigt. Video er også særlig nyttig til komplekse eller følsomme samtaler, da den føles mere personlig end skriftlig eller kun lydbaseret kommunikation. Hertil kan der med fordel drages af Elviums videomodul, til brug af virtuel rekruttering.

Fastlæggelse af adfærdsretningslinjer. Ved rekruttering følger der nye retningslinjer, som skaber nye adfærdsvejledninger. Disse retningslinjer er relateret til sociale relationer og opgaver, som skal følges, når medarbejderne arbejder sammen. Onboarding forløbet bliver mere succesfuldt, når fjernarbejde bliver mere effektivt og tilfredsstillende hvis der sættes forventninger til midler og kommunikationen blandt teamet. For eksempel “Vi bruger videokonferencer til daglige check-in-møder, men vi bruger Slack når noget haster. ”

Andre succesfulde retningslinjer for rekruttering og onboarding kunne også være opgave interaktioner, såsom arbejdsmål og leverancer, roller og ansvar, produktspecifikationer, milepæle, arbejdsdeling, initiativ og arbejdsregler.

Mens nogle valg i rekrutteringen om specifikke forventninger kan være bedre end andre, så er den vigtigste faktor, at alle i teamet deler samme sæt forventninger.

Vil du se det bedste og mest intuitive rekrutteringssystem på markedet? 🚀

Få seneste tendenser og topnyheder fra HR 🚀

OBS! gmail, outlook og hotmail modtages ikke