cover

Genopfind din rekruttering - med fokus på ligestilling

Står det til forbrugerne og de mange medarbejdere, så er det ikke længere nok for virksomheder at tjene penge – de bør i stedet fokusere på at tage ansvar i samfundet. Mange virksomheder går efter en grøn omstilling, men hvorfor stoppe der når man kan udvide rammerne helt ned til kernen? En af overvejelserne kunne være måden at rekruttere på.

Medarbejderne er en central fortaler for organisationen og det er derfor attraktivt for mange at arbejde for en virksomhed, der tager et socialt ansvar. Dette er udsprunget af en megatrend, som virkelig har slået igennem de sidste par år, hvor FN’s verdensmål har været med til at gøre det tydeligt, at vi alle har et ansvar for at skabe en udvikling og gøre en forskel.

Genopfind måden at rekruttere på og sæt kryds i FN’s verdensmål omkring ligestilling ved at følge med her. 

Hvorfor er det vigtigt at rekruttere efter ligestilling?

Ligestilling og diversitet har været et politisk fokus i flere år nu og flere virksomheder begynder at udvikle strategiske handleplaner, som tager afsæt i deres svagheder, som de udvikler videre til potentielle udviklingspotentialer.  

Selvom mange virksomheder har en lige fordeling mellem mænd og kvinder i flere af deres afdelinger, så er der stadig flere væsentlige aspekter at tage fat på. Tab på diversitet betyder også tab af viden og ressourcer, hvilket kan være et udtryk for ulighed, som kan skabe en negativ association. En start er at begynde helt lavpraktisk med at rekruttere og fokusere sine mål mod ligestilling og vækst. Baseret forskning slår fast, at synergi kun opnås hvis kulturer har samme værdigrundlag, ellers har det den modsatte effekt. 

statistik

Nedenstående figurer viser en undersøgelse af Danmarks Statistik, der påviser 178 besvarelser fra større danske virksomheder, om hvordan de engagerer sig i FN’s verdensmål. Målene delmål, inklusion og ligestilling viser, at langt de fleste ønsker øget grad af ligeløn mellem mænd og kvinder, mens der er meget enighed i at få mindre kønsdiskrimination og flere kvindelige ledere. Samtidig hvis man kigger på begrundelsen for hvorfor virksomheder vælger at fokusere på verdensmålene, så er det i høj grad for at tage samfundsansvar, men også for at tiltrække interessenter ved at skabe en attraktiv virksomhed. 

 

 Danmarks Statistik Verdensmål 

Et rekrutteringssystem som skaber ligestilling og diversitet

At rekruttere efter ligestilling og diversitet er ikke alene etisk, men bidrager også til en masse fordele. Det er ikke nogen hemmelighed, at når en medarbejder bliver inkluderet og værdsat, er det mere sandsynligt at de opnår større succes i deres rolle. Fordelene er tydelige, men rekrutteringsprocessen mangler ofte tid og ressourcer til kun at fokusere på kandidaternes kompetencer.

Ligeledes kan rekruttering og beslutningsprocessen blive påvirket af den ubevidste bias 

Et rekrutteringssystem tilbyder en løsning til dette, men alt efter hvilke rekrutteringssystem man ønsker at benytte og hvordan, er det vigtigt at kigge på hvorfor. At eliminere bias i rekrutteringsprocessen er en udfordring, fordi det ofte forbliver ubemærket. Folk kan udvikle ubevidste bias fra deres tidligste interaktion i skolen til de medier, de i øjeblikket forbruger. 

”Equal rights for all candidates” er en integreret del af filosofien bag Elviums rekrutteringssystem, som bygger på FNs verdensmål. Systemet bag den automatiske og objektive sortering kaldes Elvium Smart Ranking og støtter op omkring FN’s 5. verdensmål: Ligestilling mellem kønnene. Systemets fokus er udelukkende at sortere efter kandidaternes kompetencer, uddannelse og erhvervserfaring. Med en reduceret administrativ byrde kan den rekrutterede få mere tid til at finde de gode kandidater, få identificeret det ubevidst bias og ekskludere det fra processen indenfor FNs verdensmål. 

Vil du se det bedste og mest intuitive rekrutteringssystem på markedet? 🚀

Få seneste tendenser og topnyheder fra HR 🚀

OBS! gmail, outlook og hotmail modtages ikke