cover

Objektiv vurdering af kandidater - human VS machine?

Kan man bruge et rekrutteringssystem til automatisk sortering af kandidater eller reducerer man blot mennesker af kød og blod til en række titler og kompetencer? Det diskuterer vi i følgende blogindlæg.

Hvis du synes, at mange rekrutteringssystemer tilbyder en alt for ensidig tilgang til screening, og at der er mere end uddannelse, erfaring og tidligere titler til den korrekte evaluering af en god medarbejder, så er vi enige.

Kandidaterne er først og fremmest mennesker

Vores tøjsmag, musikstil, yndlingsbøger, forbilleder eller rejsevaner giver alt sammen liv til vores unikke personlighed, vores helt egen stil. Vi har grund til at være stolt af vores personlighed og måden vi præsenterer os selv på. Individualisme er vigtigt, også i rekrutteringsprocessen.

Nu bliver det mere og mere almindeligt at bruge et rekrutteringssystem, der hjælper recruiteren med det administrative og som noget nyt også i den første, hårde udvælgelsesproces ved at screene kandidaterne for nogle præcise kompetencer.

Desværre viger mange rekrutteringssystemer bort fra den personlighed, som er den vigtigste del af os og har stor betydning for både arbejdsklima og vores tilgang til arbejdet. I stedet fokuserer systemerne på kompetencer som uddannelse, erhvervserfaring og titler – simple, målbare egenskaber, der ofte kan dokumenteres i et eksamensbevis.

Træthed gør blind

Hos Elvium er vi store tilhængere af digitalisering og automatisering. Vi ved nemlig, at den manuelle proces for en travl recruiter med mange ansøgninger er behæftet med risiko for fejl. Samtidig kan recruiteren risikere at favorisere særlige personlige kompetencer, en art ’modekompetencer’, som med ét bliver banebrydende for valget af kandidat. Man kan glemme at være tro mod jobbeskrivelsen. En computer bliver ikke træt og kan screene tusinder af ansøgninger uden at lave fejl.

Elvium stock

Men hvad med de bløde værdier?

Problemet kan dog være, at hard skills ikke siger så forfærdelig meget om kandidatens reelle fremtoning og værdi. Passer kandidaten ind i teamet? Har kandidaten den rette personprofil, der matcher opgaverne?  Kan man overhovedet screene for dette uden at teste samtlige kandidater?

elvium ikon

Personligheden ses også i dine fravalg

Mange rekrutteringssystemer forholder sig slet ikke til kandidaternes personlige træk på trods af, at personligheden har så stor betydning for den vellykkede rekruttering.

Hos Elvium kalder vi personlighedstræk for ’soft skills’ og det er op til kandidaten at vælge 5 ud af de 12-15 soft skills, recruiteren har fastlagt. Det er ikke en personlighedstest, men kandidatens egen selvvurdering og det interessante består nok mere i den kobling af valg og fravalg af personlighedstræk, som kandidatens har gjort sig.

Valgte vedkommende ’konkurrencminded’ fremfor ’samarbejde’? Hvilken betydning har det for os? På den måde har recruiteren en ’blødere’ tilføjelse til kandidatens kompetenceprofil, som både kan danne et mere præcist helhedsbillede og bruges som stof til samtalen.

Lighed for alle

Mange vil anfægte, at det skulle være muligt at behandle ansøgere på komplet lige vilkår, da blot et fornavn vil afsløre mulige bias som køn eller etnicitet. Rekrutteringssystemer forholder sig ikke til navne, køn eller etnicitet, men udvælger kandidater på lige baggrund.

Hvis du kan dokumentere dig rustet med de kompetencer, som systemet er fordret med, er du med videre i næste fase. Det er en fair begyndelse på den gode rekruttering.

Låses virksomhedens adgangskrav af uddannelsesretning eller erhvervserfaring? Eller kan de skærpes med de kompetencer, som rent faktisk er nødvendige for en succesfuld udfyldelse af jobbet? Så kan vi godt garantere en første rangering på lige vilkår.

Hos Elvium fastholder vi desuden alle kandidaters ret til at forblive i kandidatkøen, selvom de ikke har det totale match. Med lige ret skal der være plads til skæve eller snørklede profiler, wildcards som vi kalder dem i branchen.

Digitalt OG menneskeligt

De fleste virksomheder søger efter den særlige kandidat, det perfekte match. De vil have en kandidat, som kan gøre sig bemærket og skabe en forskel. Det er derfor vigtigt i valget af de understøttende IT-værktøjer, at der vælges et system, der tillader brugen af komptenceprofiler både på hard skills og på soft skills.

Vil du se det bedste og mest intuitive rekrutteringssystem på markedet? 🚀

Få seneste tendenser og topnyheder fra HR 🚀

OBS! gmail, outlook og hotmail modtages ikke