Online demo

Få indblik i Elvium på kun 30 min. og lad os udforske det mest intuitive rekrutteringssystem på markedet. Vi ses online.

Er fortrykte flueben et SAMTYKKE?

Der findes mange måder at skaffe sig leads på eller sælge tillægsydelser, som forbrugerne ikke direkte har bedt om. De fleste er gammelkendte og gennemskuelige for forbrugerne: Bokse med flueben, der er sat på forhånd, som på den måde antyder, at “jeg tier og dermed samtykker”. Eller alenlange skrivelser med juridiske forbehold, som hurtigt får forbrugeren til at scrolle ned til et “Videre”! Det er slut fra 2018!
Ejendele Den nye Persondataforordning fordrer tydelighed og rimelighed i samtykkereglerne! Samtykke skal gives aktivt, frivilligt og efter tydelig information i rimelige mængder! Det kunne godt være en boks, hvor du aktivt skal sætte et flueben som samtykke. Eller det kunne være en pop-up-boks, der kort og præcist beskriver for dig, hvad du er i færd med. Og hvad konsekvenserne er: Eksempel på samtykke 1 eller Eksempel på samtykke 2 Læg også mærke til ordet “rimelighed”. De alenlange forbehold, som for eksempel kommer med Apples programopdateringer er et godt eksempel på urimelige samtykkeforhold, som medfører, at de kun læses af de færreste forbrugere. For fremtiden vil forbehold, som sjældent ser dagens lys, aldrig kunne anerkendes som andet end et tarveligt forsøg på at vildlede forbrugeren. Det er én af EU persondataforordningens fineste pointer.  

På compliant gensyn i 2018.

Har du styr på… Hvem har ANSVARET for jeres persondata? Hvilke databehandlerAFTALER har I med jeres dataleverandører? Kan I DOKUMENTERE, hvordan I er compliant? Følger alle jeres MEDARBEJDERE compliant processer? Skal vi ansætte en DATA PROTECTION OFFICER? Hvordan sikrer I jer en compliant REKRUTTERING? Læs alle Elviums 7 Skarpe om Persondataforordningen med et let tryk på dette link: