Online demo
Det bugner med information om GDPR. Lige nu skabes der content som aldrig før, for det store painpoint er Forordningen; hvordan lærer vi at sikre vores indeværende personoplysninger i fremtiden?
Hos Elvium er det ikke anderledes. Vi har pløjet os igennem tusinder af indlæg, betænkninger og paragraffer i håb om at give vores læsere den bedste content ever. I dette blogindlæg har vi samlet det hele under ét: Vigtige links med dyrebar viden, der kan ruste dig hen mod Forordningens start i maj 2018.

Databeskyttelsesreform! Målrettet viden fra hestens mund

Datatilsynet er den øverste myndighed indenfor databeskyttelse. I forbindelse med reformen har Datatilsynet lavet en særlig hjemmeside, som linker til specifikke nyheder om forordningen, lovmateriale og tjeklister.

Hjemmesiden ’EU’s Databeskyttelsesreform’ kan findes på dbreform.dk.

 

Datatilsynet. Den teknologiske vagthund

Datatilsynets hjemmeside kan enhver borger eller virksomhed hente viden om behandling eller registrering af oplysninger og de rettigheder, der knytter sig til. Her er alt lige fra børns adfærd på internettet til spærring af hævekort og det står klart, at databeskyttelse ikke er nogen helt ny disciplin i dansk lovgivning.

 

Justitsministeriets Betænkning – grundlag for lovgivningen

For jer der vil dykke helt ned i de tungere paragraffer er der håb på Justitsministeriets hjemmeside. Her finder I Betænkning 1565, som i al sin længde beskriver Forordningens principper og hvordan de skal forstås i dansk kontekst.

 

GDPR som dansk lovforslag

Én ting er 1000 siders betænkning, en anden er loven. Om kort tid forventer vi, at de nye regler kommer på plads i lovgivningen. Forslaget har været til høring med frist i august og kan vedtages, så snart regeringen er på plads i stolene til oktober. Læs det foreløbige lovforslag på høringsportalen.

 

7 skarpe om Persondataforordningen

Elviums eget White Paper er syv blide trin ind i Forordningens skærpede univers. Få afklaret forvirring omkring persondata generelt. Eller pluk fra de syv nedslag i Forordningen hvad enten det drejer sig om ansvar, dokumentation, samtykkeregler eller rekruttering. Læs de 7 Skarpe omkring Persondataforordningen gennem dette link.