Grøn omstilling skal øge væksten efter Corona.

Når verdensøkonomien skal genoprettes på den anden side af Coronakrisen, så forventes det at klima og miljø skal stå i spidsen.

Som resultat af lockdown verden over, viser analyser over hele året et estimeret tal for CO2-niveauer vil stige med 2,48 dele pr. Million (ppm). Denne stigning er 0,32 ppm mindre end hvis der ikke havde været nogen lockdown – svarende til 11% af den forventede stigning.

Resultaterne fremhæver bekæmpelse af klimaændringer ikke kan opnås ved personligt ansvar alene. Virksomheder skal inkorporere meningsfulde ændringer i deres infrastruktur, for at krævende ændringer kan ske.

 

Hos Elvium har vi indgået et samarbejde der bidrager til at styrke verdensmålene. Vi sikrer at vores kunder er en del af projektet for hver gang en medarbejder ansættes gennem rekrutteringssytemet, så planter vi et træ!

At plante træer er med til at sikre vores klima. De træer vi planter i samarbejde med Global Climate Institute, WeForest og WIF er i første del af projektet mangrovetræer, der plantes i Myanmar. Et mangrovetræ binder ca. 4 gange så meget CO2 som almindelige træer.

Virksomheder kan på denne måde hjælpe med at reducere de globale påvirkninger af CO2 i flere årtier, når der planlægges økonomiske reaktioner efter COVID-19.

Ved brug af Elviums rekrutteringssystem kan man gøre en forskel.

Læs mere

Ændret adfærd ved virtuelt arbejde – opbyg succes ved virtuel intelligens

Corona har bragt nogle bevægende ændringer til vores hverdag og arbejdsliv. Nogle af disse ændringer kan dog stadig være positive, da de adresserer spørgsmål som mental, følelsesmæssig og fysisk velværd. Det forventes, at flere ansatte fortsat delvist vil arbejde hjemmefra efter genåbningen. Forhåbentlig vil virksomheder fortsætte med at udvide deres medarbejderes kompetencer, bonusser og fordele efter krisen, under virtuelle omstændigheder.

Når dette ustrukturerede virtuelle arbejde bliver mere og mere udbredt, bliver det vigtigere at bestemme, hvilke faktorer der er nødvendige for at rekrutterer medarbejdere, så de kan få succes i et virtuelt arbejdsmiljø og hvordan man kan forberede dem til at arbejde virtuelt.

Adfærdsmæssige færdigheder: Hvordan succes ser ud for den enkelte virtuelle medarbejder.

De fire vigtigste adfærdsevner, der indikerer til en vellykket rekruttering for virtuelt arbejde og i sidste ende fører til resultater, herunder effektivitet og tilfredshed:

  • Udvikling af tillid
  • Koordinering af information
  • Brug af medier
  • Etablering af adfærdsretningslinjer

Disse færdigheder skal skelnes, da de kan være indbyrdes forbundet.

Udvikling af tillid. I en succesfuld rekruttering opnås der tillid, dette er også en vigtig faktor for den virtuelle medarbejder. En vellykket rekruttering skaber et stærkt samarbejde, som bygges af individuelle medarbejdere der forsøger at skabe relationel tillid fra andre gennem aktiv deltagelse og rettidige svar, dybdegående feedback, åben kommunikation, leverer aftalte resultater og samarbejdsadfærd. Ansigt til ansigt møder er en vigtig investering i tillidsopbygningen under rekrutteringsforløbet. Dette kan være kritisk når man skal skabe virtuelle relationer, der vil vare i en længere periode. Derfor er det endnu vigtigere at rekrutterings- og onboarding forløbet bliver succesfuldt.

Koordinering af oplysninger. Med den rigtige rekrutteringsstrategi kan succesfuldt fjernarbejde danne nye rammer for koordinering og information for at sikre gensidig viden blandt medarbejderne, som de interagerer med. Det kan være svært, for specielt nye medarbejdere, at sikre den samme information kommer rigtigt ud. Vellykket rekruttering sikre at teamet opnår den samme information (som at sikre, at information fordeles jævnt og at tekniske problemer ikke kommer i vejen) og tolker dem på samme måde.

Brug af medier. E-mail alene er utilstrækkelig. Der er andre omstændigheder, hvor hurtigt samarbejde er vigtigere end visuel detalje. Til disse situationer er onboarding vigtigt faktor, da det skal kunne introducere arbejdsgangene til brug af platforme, som Slack, Zoom, Microsoft Teams osv. Fjernarbejde drager fordel af at have adgang til udvidet teknologi, såsom videokonferencer, der giver deltagerne mange af de visuelle signaler de ville have, hvis de var ansigt til ansigt. Video er også særlig nyttig til komplekse eller følsomme samtaler, da den føles mere personlig end skriftlig eller kun lydbaseret kommunikation. Hertil kan der med fordel drages af Elviums videomodul, til brug af virtuel rekruttering.

Fastlæggelse af adfærdsretningslinjer. Ved rekruttering følger der nye retningslinjer, som skaber nye adfærdsvejledninger. Disse retningslinjer er relateret til sociale relationer og opgaver, som skal følges, når medarbejderne arbejder sammen. Onboarding forløbet bliver mere succesfuldt, når fjernarbejde bliver mere effektivt og tilfredsstillende hvis der sættes forventninger til midler og kommunikationen blandt teamet. For eksempel “Vi bruger videokonferencer til daglige check-in-møder, men vi bruger Slack når noget haster. ”

Andre succesfulde retningslinjer for rekruttering og onboarding kunne også være opgave interaktioner, såsom arbejdsmål og leverancer, roller og ansvar, produktspecifikationer, milepæle, arbejdsdeling, initiativ og arbejdsregler.

 

Mens nogle valg i rekrutteringen om specifikke forventninger kan være bedre end andre, så er den vigtigste faktor, at alle i teamet deler samme sæt forventninger.

Læs mere

Genopfind din rekruttering

Står det til forbrugerne og de mange medarbejdere, så er det ikke længere nok for virksomheder at tjene penge – de bør i stedet fokusere på at tage ansvar i samfundet. Mange virksomheder går efter en grøn omstilling, men hvorfor stoppe der når man kan udvide rammerne helt ned til kernen? En af overvejelserne kunne være måden at rekruttere på.

Medarbejderne er en central fortaler for organisationen og det er derfor attraktivt for mange at arbejde for en virksomhed, der tager et socialt ansvar. Dette er udsprunget af en megatrend, som virkelig har slået igennem de sidste par år, hvor FN’s verdensmål har været med til at gøre det tydeligt, at vi alle har et ansvar for at skabe en udvikling og gøre en forskel.

Genopfind måden at rekruttere på og sæt kryds i FN’s verdensmål omkring ligestilling ved at følge med her.

Hvorfor er det vigtigt at rekruttere efter ligestilling? 

Ligestilling og diversitet har været et politisk fokus i flere år nu og flere virksomheder begynder at udvikle strategiske handleplaner, som tager afsæt i deres svagheder, som de udvikler videre til potentielle udviklingspotentialer.  

Selvom mange virksomheder har en lige fordeling mellem mænd og kvinder i flere af deres afdelinger, så er der stadig flere væsentlige aspekter at tage fat på. Tab på diversitet betyder også tab af viden og ressourcer, hvilket kan være et udtryk for ulighed, som kan skabe en negativ association. En start er at begynde helt lavpraktisk med at rekruttere og fokusere sine mål mod ligestilling og vækst. Baseret forskning slår fast, at synergi kun opnås hvis kulturer har samme værdigrundlag, ellers har det den modsatte effekt. 

Nedenstående figurer viser en undersøgelse af Danmarks Statistik, der påviser 178 besvarelser fra større danske virksomheder, om hvordan de engagerer sig i FN’s verdensmål. Målene delmål, inklusion og ligestilling viser, at langt de fleste ønsker øget grad af ligeløn mellem mænd og kvinder, mens der er meget enighed i at få mindre kønsdiskrimination og flere kvindelige ledere. Samtidig hvis man kigger på begrundelsen for hvorfor virksomheder vælger at fokusere på verdensmålene, så er det i høj grad for at tage samfundsansvar, men også for at tiltrække interessenter ved at skabe en attraktiv virksomhed. 

 

 Danmarks Statistik Verdensmål 

Et rekrutteringssystem som skaber ligestilling og diversitet 

At rekruttere efter ligestilling og diversitet er ikke alene etisk, men bidrager også til en masse fordele. Det er ikke nogen hemmelighed, at når en medarbejder bliver inkluderet og værdsat, er det mere sandsynligt at de opnår større succes i deres rolle. Fordelene er tydelige, men rekrutteringsprocessen mangler ofte tid og ressourcer til kun at fokusere på kandidaternes kompetencer. Ligeledes kan rekruttering og beslutningsprocessen blive påvirket af den ubevidste bias 

Et rekrutteringssystem tilbyder en løsning til dette, men alt efter hvilke rekrutteringssystem man ønsker at benytte og hvordan, er det vigtigt at kigge på hvorfor. At eliminere bias i rekrutteringsprocessen er en udfordring, fordi det ofte forbliver ubemærket. Folk kan udvikle ubevidste bias fra deres tidligste interaktion i skolen til de medier, de i øjeblikket forbruger. 

”Equal rights for all candidates” er en integreret del af filosofien bag Elviums rekrutteringssystem, som bygger på FNs verdensmål. Systemet bag den automatiske og objektive sortering kaldes Elvium Smart Ranking og støtter op omkring FN’s 5. verdensmål: Ligestilling mellem kønnene. Systemets fokus er udelukkende at sortere efter kandidaternes kompetencer, uddannelse og erhvervserfaring. Med en reduceret administrativ byrde kan den rekrutterede få mere tid til at finde de gode kandidater, få identificeret det ubevidst bias og ekskludere det fra processen indenfor FNs verdensmål. 

Interesseret? Så læs mere her om hvordan Elvium støtter op omkring FN’s Verdensmål.

Læs mere

Hvad har Employer Branding med juleferien at gøre?

Julen nærmer sig, har du styr på din rekruttering og employer branding?

Hvid jul bliver det nok ikke i år, men juleferien – den er 100% er sikker.

Du og kollegaerne har sikkert lavet en ferieplan, nogle skal på ski over jul og nytår og andre bliver hjemme og fejrer højtiden sammen med familien. Men har I også planlagt, hvem der tager sig af jeres kandidater henover ferien? Har I et rekrutteringsystem til det?

Hvilke opgaver kan vente, og hvilke skal løses med det samme de kommer ind, selvom vedkommende der normalt tager sig af det, er på ferie?

Læs mere

Big Data og rekruttering?

Går det godt i rekrutteringsbranchen eller truer den teknologiske udvikling faget?
Her diskuterer vi de nye tendenser som brug af Big Data, øget insourcing af opgaver og brug af Sociale Medier

Læs mere

Rekrutteringssystem og ROI?

I en verden med fokus på KPI’er og ROI kan det være sin sag at argumentere for indkøb af et rekrutteringssystem til virksomheden. For kan det nu betale sig?
Vi kommer her med nogle bud på ROI og den evige kamp om tiden.

Læs mere

Vender dine medarbejdere retur efter ferien?

Efter kinesisk nytår er det et kendt fænomen, at mange fabriksarbejderne ikke vender retur efter ferien. Det skyldes måske, at de har fundet et bedre job tættere på familien eller at en ny arbejdsgiver har tilbudt bedre forhold.

Selvom der er langt til Kina kan vi godt drage paralleller til det danske arbejdsmarked. Vi taler om rekruttering, onboarding, mus-samtaler og karriereudvikling som alt sammen skal sikre en høj medarbejdertilfredshed, som slår igennem på både fastholdelse og performance.

Hvad har du gjort for at dine medarbejdere glæder sig til at vende retur efter ferien?

Læs mere

Den fatale konsekvens af det udeblivende svar

Pige og spørgsmålstegn

”Kender I det der med, at man har skrevet en knaldgod ansøgning eller man har sendt en del ud i håb om at komme til en samtale, men man får bare aldrig et svar tilbage??!”

Sætningen er hentet fra en debatside på Internettet og er bare én blandt utallige frustrerede reaktioner på ’det tavse afslag’.
Imens piskes et væld af begavede konfirmander til at skrive takkekort til deres gæster. I nye Balenciaga-sko, men med mut mine, fordi der er så meget andet, der føles vigtigere.

Men er det nu også så vigtigt, det der med at svare hinanden? Kan vi ikke bare lade os nøjes med at levere en dundrende tavshed og lade modtageren tage det som det NÅ, det er? Er Svaret ikke blot en forældet konvention, der i bedste fald tjener til at stryge den anden med hårene?

Artiklen her reflekterer over konsekvenserne ved at give uden at modtage. Det gælder i alle livets afskygninger, i kærligheden, i venskabet og ikke mindst i jobkøen!

Læs mereElvium ApS
Flæsketorvet 68
1711 København V

Medlem af


Anbefalet af