Online demo
Efter kinesisk nytår er det et kendt fænomen, at mange fabriksarbejderne ikke vender retur efter ferien. Det skyldes måske, at de har fundet et bedre job tættere på familien eller at en ny arbejdsgiver har tilbudt bedre forhold.
Selvom der er langt til Kina kan vi godt drage paralleller til det danske arbejdsmarked. Vi taler om rekruttering, onboarding, mus-samtaler og karriereudvikling som alt sammen skal sikre en høj medarbejdertilfredshed, som slår igennem på både fastholdelse og performance.

Hvad har du gjort for at dine medarbejdere glæder sig til at vende retur efter ferien?

Den sidst ankomne medarbejder startede for et par måneder siden, og efter din egen mening går det da meget godt. En god modtagelse, rundvisning i afdelingen og alt IT-udstyret var for en gangs skyld på plads på dagen. Som du husker det, er introduktionsforløbet også gået fint, men nu er det altså tid til ferie. Måske har du overset, at din medarbejder glæder sig til ferien, mest af alt fordi vedkommende aldrig blev onboardet ordentligt, og nu overvejer om jeres virksomhed er den rette.

Facebookopslag: Buket til glad nyansat
Opslag på facebook: Første dag på nyt arbejde

 

Vi fejler ofte på onboarding

Jesper Andersen har som direktør i   Elvium fulgt HR-branchen i mange år og søgt at afhjælpe de byrder, der tynger HR’s skuldre og budgetter. Ved hjælp af Elviums online rekrutteringssystem kan virksomhederne hurtigt og langt mere præcist udvælge de rigtige kandidater. Men hvad nytter det, hvis de ikke trives, når de er ansat?

”Generelt bruger virksomhederne rigtig mange penge på rekruttering, men fejler på on-boarding” siger Jesper Andersen, og han fortsætter “på baggrund af vores dialog med kunderne, har vi derfor udviklet et onboarding-modul, der kan adressere de 3 vigtigste punkter i den kritiske startfase”

Han påpeger, at medarbejderperformance ofte kan hænge sammen med en mangelfuld oplæring ligesom utilfredse medarbejdere performer langt dårligere end hvis de var tilfredse. Kimen til arbejdsglæden skal lægges allerede i den første tid.

Så hvad kan man gøre? Jesper Andersen har 3 bud:

 1. Sæt din on-boarding i system!

  Vid hvornår I gør hvad. Den fejlende on-boarding skyldes, som i eksemplet ovenfor, sjældent mangel på vilje, men mangel på struktur. Gør jer klart, hvor jeres nye kollega skal hen og hvad der skal være i orden. Sæt tid og mandskab af til opgaven og husk opgaverne ved at lave reminders og kalenderaftaler. Sørg i øvrigt for at holde jeres planer og data ét sted, så persondata beskyttes bedst muligt. Sørg for at have tjeklisterne delt op, eks. en der er relevant for alle medarbejdere og så tjeklister til de forskellige fagområder i virksomheden.

 2. Hav styr på det praktiske!

  Helt banalt og alligevel er der ofte forventningsfulde nyansatte, der møder op til et manglende skrivebord. Og hvor trist er det ikke? Næsten som at være glemt. Og ikke mindst ydmygende at starte sin første dag med at gå tiggergang efter retten til at være.
  Så derfor skal der være orden i de praktiske ting, helt ned i detaljerne. Er der styr på computer, brugernavn og passwords, visitkort, skrivebord, velkomsthilsen, blomster på bordet? Hvad er i øvrigt vigtigt for at falde trygt og lykkeligt til i netop jeres rammer og kultur?

 3. Hvem gør hvad?

  En god on-boarding involverer en række af kolleger og lige så vigtigt det er at have styr på det fysiske materiel, skal også dine kolleger være varskoet, frikøbt og på den måde motiverede for at hjælpe de nye på plads. Et godt arbejdsmiljø handler i den grad om relationer og hvis du skal oplæres af en fortravlet, irriteret eller uforberedt kollega i din første tid, giver det et meget lidt imødekommende billede af arbejdspladsen.
  De relevante kolleger skal altså føle sig klar til at møde dig, det skal planlægges og der skal forberedes et akut alternativ, hvis en kollega skulle blive syg.