Online demo

Du står og har brug for en ny sælger, men de flere hundrede ansøgninger kræver en enorm mængde ressourcer at håndtere, og virker hurtigt uoverskueligt i din indbakke. Elvium kan hjælpe dig med at gøre processen meget lettere og samtidig sikre, at du ender op med de rigtige kandidater. Ved hjælp af stillingstilpassede spørgsmål og kompetencegivende krav til kandidaten kan du spare mange timers arbejde og let frasortere underkvalificerede ansøgere. Du kan takke dit rekrutteringssystem for den befrielse og bruge den sparede tid på de aktuelle kandidater.

Stillingstilpassede spørgsmål

Du kan med Elvium skrive et ubegrænset antal spørgsmål til kandidaten – selvom vi anbefaler, at man begrænser sig til 4-5 konkrete spørgsmål. På den måde får du nemt overblik over kompetencerne af den enkelte kandidat med:

     – Åbent spørgsmål
     – Ja / Nej spørgsmål
     – Enkelt svar spørgsmål
     – Flere svar spørgsmål

Eksempel af implementering:

     – Hvorfor er du vores næste sælger?
     – Har du erfaring med Salesforce?
     – Hvor højt er dit niveau indenfor salg og marketing? (dropdown menu med niveauer)
     – Har du kendskab til…? (dropdown med områder)

 

Kompetencegivende krav

Elvium tilbyder to niveauer af kompetencegivende krav, dvs. “Hard Skills” og “Soft Skills”, som nemt kan hjælpe med systematiseret at evaluere kandidaten. Dette sikrer en succesfuld rekruttering, og du undgår herved underkvalificerede ansøgere og fejlrekruttering.

 

Listen af hard skills består af alle de nødvendige kvaliteter som kandidaten skal have for at blive en succesfuld medarbejder, og ansøgeren skal så bekræfte de relevante kompetencer. Et eksempel på hard skills kunne være følgende:

     – Engelsk kundskaber
     – Branding
     – Kundeservice
     – IT kvalifikationer

Det er dog også vigtigt, at de menneskelige kvaliteter er på plads, og du kan derfor med en liste af soft skills spørgsmål få en ide om kandidatens præferencer. Kandidaten kan vælge mellem 1 og 5 af disse “soft skills”, og vi anbefaler derfor, at man opstiller min. 10 soft skills som kandidaten kan vælge imellem. Det er ikke en personlighedstest, men det er vores erfaring, at kandidatens præferencer, sammen med resten af ansøgning, giver et retvisende billede. Eksempler:

     – Social
     – Kundeorientering
     – Lyttende
     – Omstillingsparat

 

Systematiseret evaluering

For at øge overblikket kan du som sidste del af evalueringen vægte dine krav. Det vil sige, at du kan vægte: uddannelse, erfaring, spørgsmål og hard skills. Dette hjælper rangeringen af kandidater, og sikrer, at du hurtigt kan behandle de kandidater, der bedst matcher dine krav først. Tidsbesparende, overskueligt og nemt!