Grøn omstilling skal øge væksten efter Corona.

Når verdensøkonomien skal genoprettes på den anden side af Coronakrisen, så forventes det at klima og miljø skal stå i spidsen.

Som resultat af lockdown verden over, viser analyser over hele året et estimeret tal for CO2-niveauer vil stige med 2,48 dele pr. Million (ppm). Denne stigning er 0,32 ppm mindre end hvis der ikke havde været nogen lockdown – svarende til 11% af den forventede stigning.

Resultaterne fremhæver bekæmpelse af klimaændringer ikke kan opnås ved personligt ansvar alene. Virksomheder skal inkorporere meningsfulde ændringer i deres infrastruktur, for at krævende ændringer kan ske.

 

Hos Elvium har vi indgået et samarbejde der bidrager til at styrke verdensmålene. Vi sikrer at vores kunder er en del af projektet for hver gang en medarbejder ansættes gennem rekrutteringssytemet, så planter vi et træ!

At plante træer er med til at sikre vores klima. De træer vi planter i samarbejde med Global Climate Institute, WeForest og WIF er i første del af projektet mangrovetræer, der plantes i Myanmar. Et mangrovetræ binder ca. 4 gange så meget CO2 som almindelige træer.

Virksomheder kan på denne måde hjælpe med at reducere de globale påvirkninger af CO2 i flere årtier, når der planlægges økonomiske reaktioner efter COVID-19.

Ved brug af Elviums rekrutteringssystem kan man gøre en forskel.

Læs mere

Ændret adfærd ved virtuelt arbejde – opbyg succes ved virtuel intelligens

Corona har bragt nogle bevægende ændringer til vores hverdag og arbejdsliv. Nogle af disse ændringer kan dog stadig være positive, da de adresserer spørgsmål som mental, følelsesmæssig og fysisk velværd. Det forventes, at flere ansatte fortsat delvist vil arbejde hjemmefra efter genåbningen. Forhåbentlig vil virksomheder fortsætte med at udvide deres medarbejderes kompetencer, bonusser og fordele efter krisen, under virtuelle omstændigheder.

Når dette ustrukturerede virtuelle arbejde bliver mere og mere udbredt, bliver det vigtigere at bestemme, hvilke faktorer der er nødvendige for at rekrutterer medarbejdere, så de kan få succes i et virtuelt arbejdsmiljø og hvordan man kan forberede dem til at arbejde virtuelt.

Adfærdsmæssige færdigheder: Hvordan succes ser ud for den enkelte virtuelle medarbejder.

De fire vigtigste adfærdsevner, der indikerer til en vellykket rekruttering for virtuelt arbejde og i sidste ende fører til resultater, herunder effektivitet og tilfredshed:

  • Udvikling af tillid
  • Koordinering af information
  • Brug af medier
  • Etablering af adfærdsretningslinjer

Disse færdigheder skal skelnes, da de kan være indbyrdes forbundet.

Udvikling af tillid. I en succesfuld rekruttering opnås der tillid, dette er også en vigtig faktor for den virtuelle medarbejder. En vellykket rekruttering skaber et stærkt samarbejde, som bygges af individuelle medarbejdere der forsøger at skabe relationel tillid fra andre gennem aktiv deltagelse og rettidige svar, dybdegående feedback, åben kommunikation, leverer aftalte resultater og samarbejdsadfærd. Ansigt til ansigt møder er en vigtig investering i tillidsopbygningen under rekrutteringsforløbet. Dette kan være kritisk når man skal skabe virtuelle relationer, der vil vare i en længere periode. Derfor er det endnu vigtigere at rekrutterings- og onboarding forløbet bliver succesfuldt.

Koordinering af oplysninger. Med den rigtige rekrutteringsstrategi kan succesfuldt fjernarbejde danne nye rammer for koordinering og information for at sikre gensidig viden blandt medarbejderne, som de interagerer med. Det kan være svært, for specielt nye medarbejdere, at sikre den samme information kommer rigtigt ud. Vellykket rekruttering sikre at teamet opnår den samme information (som at sikre, at information fordeles jævnt og at tekniske problemer ikke kommer i vejen) og tolker dem på samme måde.

Brug af medier. E-mail alene er utilstrækkelig. Der er andre omstændigheder, hvor hurtigt samarbejde er vigtigere end visuel detalje. Til disse situationer er onboarding vigtigt faktor, da det skal kunne introducere arbejdsgangene til brug af platforme, som Slack, Zoom, Microsoft Teams osv. Fjernarbejde drager fordel af at have adgang til udvidet teknologi, såsom videokonferencer, der giver deltagerne mange af de visuelle signaler de ville have, hvis de var ansigt til ansigt. Video er også særlig nyttig til komplekse eller følsomme samtaler, da den føles mere personlig end skriftlig eller kun lydbaseret kommunikation. Hertil kan der med fordel drages af Elviums videomodul, til brug af virtuel rekruttering.

Fastlæggelse af adfærdsretningslinjer. Ved rekruttering følger der nye retningslinjer, som skaber nye adfærdsvejledninger. Disse retningslinjer er relateret til sociale relationer og opgaver, som skal følges, når medarbejderne arbejder sammen. Onboarding forløbet bliver mere succesfuldt, når fjernarbejde bliver mere effektivt og tilfredsstillende hvis der sættes forventninger til midler og kommunikationen blandt teamet. For eksempel “Vi bruger videokonferencer til daglige check-in-møder, men vi bruger Slack når noget haster. ”

Andre succesfulde retningslinjer for rekruttering og onboarding kunne også være opgave interaktioner, såsom arbejdsmål og leverancer, roller og ansvar, produktspecifikationer, milepæle, arbejdsdeling, initiativ og arbejdsregler.

 

Mens nogle valg i rekrutteringen om specifikke forventninger kan være bedre end andre, så er den vigtigste faktor, at alle i teamet deler samme sæt forventninger.

Læs mere

Vender dine medarbejdere retur efter ferien?

Efter kinesisk nytår er det et kendt fænomen, at mange fabriksarbejderne ikke vender retur efter ferien. Det skyldes måske, at de har fundet et bedre job tættere på familien eller at en ny arbejdsgiver har tilbudt bedre forhold.

Selvom der er langt til Kina kan vi godt drage paralleller til det danske arbejdsmarked. Vi taler om rekruttering, onboarding, mus-samtaler og karriereudvikling som alt sammen skal sikre en høj medarbejdertilfredshed, som slår igennem på både fastholdelse og performance.

Hvad har du gjort for at dine medarbejdere glæder sig til at vende retur efter ferien?

Læs mere

God on-boarding fryder og fastholder

Paper with on boarding as text

Laver I ‘on-boarding’ eller ‘introducerer’ I bare virksomheden til de nyansatte?
Alt for mange virksomheder underkender værdien af et ordentligt on-boardingforløb og forventer, at de nyansatte sådan bare glider på plads i afdelingen uden videre opmærksomhed.
Men den første tid på en ny arbejdsplads er en sårbar periode, som har stor indvirkning på arbejdsglæde, performance og i sidste ende lysten til at fortsætte. Alt sammen med store konsekvenser for virksomheden.

Læs mere

Fire friske on-boardingprincipper – der fastholder!

Skrivebord

On-boarding er blevet det nye buzzword. Det er de færreste, der tør underkende betydningen af en god start for de nyansatte. Alligevel er der rystende statistikker for medarbejderflugt inden for det første år. Vi giver her fire friske bud på de områder i on-boardingen, du ikke ønsker at fejle på, hvis du vil fastholde dine medarbejdere.

Læs mereElvium ApS
Flæsketorvet 68
1711 København V

Medlem af


Anbefalet af