Effektiv onboarding – undgå hyppig medarbejderudskiftning og opbyg loyalitet

Hvorfor er onboarding så vigtigt? Når 1 ud af 4 forlader deres stilling inden for det første år, skyldes det bl.a. en mislykket onboarding proces. De nye medarbejdere føler sig ikke godt nok introduceret til arbejdsgangene, rutiner og værdier, og de mister hurtigt deres selvtillid og motivation. Det skal vi undgå! Hvad er god ondboarding? […]

Grøn omstilling skal øge væksten efter Corona.

Grøn omstilling skal øge væksten efter Corona. Når verdensøkonomien skal genoprettes på den anden side af Coronakrisen, så forventes det at klima og miljø skal stå i spidsen. Som resultat af lockdown verden over, viser analyser over hele året et estimeret tal for CO2-niveauer vil stige med 2,48 dele pr. Million (ppm). Denne stigning er […]

Ændret adfærd ved virtuelt arbejde – opbyg succes ved virtuel intelligens

Ændret adfærd ved virtuelt arbejde – opbyg succes ved virtuel intelligens Corona har bragt nogle bevægende ændringer til vores hverdag og arbejdsliv. Nogle af disse ændringer kan dog stadig være positive, da de adresserer spørgsmål som mental, følelsesmæssig og fysisk velværd. Det forventes, at flere ansatte fortsat delvist vil arbejde hjemmefra efter genåbningen. Forhåbentlig vil […]

Vender dine medarbejdere retur efter ferien?

Vender dine medarbejdere retur efter ferien? Efter kinesisk nytår er det et kendt fænomen, at mange fabriksarbejderne ikke vender retur efter ferien. Det skyldes måske, at de har fundet et bedre job tættere på familien eller at en ny arbejdsgiver har tilbudt bedre forhold.Selvom der er langt til Kina kan vi godt drage paralleller til […]

God onboarding fryder og fastholder

God onboarding fryder og fastholder Laver I ‘onboarding‘ eller ‘introducerer’ I bare virksomheden til de nyansatte? Alt for mange virksomheder underkender værdien af et ordentligt on-boarding forløb og forventer, at de nyansatte sådan bare glider på plads i afdelingen uden videre opmærksomhed. Men den første tid på en ny arbejdsplads er en sårbar periode, som […]

Fire friske onboardingprincipper – der fastholder!

Fire friske onboardingprincipper – der fastholder! On-boarding er blevet det nye buzzword. Det er de færreste, der tør underkende betydningen af en god start for de nyansatte. Alligevel er der rystende statistikker for medarbejderflugt inden for det første år. Vi giver her fire friske bud på de områder i on-boardingen, du ikke ønsker at fejle […]

Hvordan holder du fast på dine medarbejdere?

Hvordan holder du fast på dine medarbejdere? Du har endelig fået ansat din nye projektleder! Måske brugte du et rekrutteringssystem som Elvium Talent Match til at hjælpe dig, måske et rekrutteringsbureau eller var det netværket, der kvitterede med drømmemedarbejderen?Uanset onboardingstrategi og metode, er det afgørende, at du fokuserer på at fastholde og udnytte medarbejdernes samlede […]

Tager du rekruttering lige så alvorligt som at lægge næste års budget?

Tager du rekruttering lige så alvorligt som at lægge næste års budget? Du ved det jo godt. Dygtige og motiverede medarbejdere er nøglen til succes. Dit team er med til at afgøre om din virksomhed går fra potentiale til succes. Derfor bør du tage rekruttering mindst lige så alvorligt som at lægge næste års budget.  […]